Plaatsing voorwaarden

Bouwterrein

Om de schutting op een juiste manier te kunnen plaatsen hebben wij een werkruimte van ongeveer 50
centimeter breed nodig. Dit mag vanuit 1 kant zijn of 25 cm bij u en 25 cm de buren. Eventuele grond die voor het plaatsen van de schutting wordt verwijderd dient minimaal 1 meter van de bouwplaats afgevoerd te worden en mag niet in de looppaden van de bouwers opgehoopt liggen. Op deze manier kunnen de bouwers namelijk ongestoord en veilig werken. Vinden de schuttingbouwers dat er, om wat voor
reden dan ook, sprake is van een gevaarlijke situatie, dan wordt dit altijd kenbaar gemaakt aan de
opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever kan vervolgens besloten worden
om het bouwterrein alsnog bouwvriendelijk te maken tegen vooraf afgesproken uur tarief. Indien de schuttingbouwers geen tijd hebben om dit bouwrijp te maken dan zal de afspraak verzet worden naar een andere datum. Dit kan, afhankelijk van de drukte, enkele weken of maanden later zijn. Kiest de opdrachtgever voor de laatste optie, dan wordt er geen uur calculatie gerekend maar dient de opdrachtgever wel 1x extra voorrijkosten te betalen.

Het bouwterrein van de bouwers dient dus altijd bouwrijp zijn. Dit betekent dat het bouwterrein vrij is van
obstakels zoals straatwerk, funderingen, puin, wortels, bomen, oude schutting (palen), oud leidingwerk etc. Moeten de bouwers het terrein eerst bouwrijp maken omdat er nog obstakels op het
bouwterrein aanwezig zijn, dan wordt hier altijd een melding van gedaan bij de opdrachtgever. Het
verwijderen van obstakels die nog aanwezig zijn, wordt vervolgens tegen nacalculatie uitgevoerd.

Het bouwen van een schutting

Onder het bouwen van een schutting worden de volgende werkzaamheden gerekend: het uitzetten
van de lijn voor de schutting, het uitgraven of boren van de gaten, het zetten van de palen, het
aanbrengen van de (beton) elementen en het stellen van de schutting. Werkzaamheden die niet onder
deze beschrijving vallen zijn het (her) bestraten van het bouwterrein en het aanleggen van de tuin
rondom de schutting. Op de werkplaats dien te allen tijde stroom aanwezig te zijn.

Het uitzetten van de schutting

Bij het uitzetten van de schutting, door middel van het uitzetten van lijnen en peilen, dient er altijd een
opdrachtgever aanwezig te zijn. Het uitzetten van de schutting dient namelijk altijd in samenspraak
met de opdrachtgever gedaan te worden zodat de schutting altijd op de juiste lijn en hoogte geplaatst wordt.
Kan de opdrachtgever niet aanwezig zijn dan dient de opdrachtgever van te voren de lijnen uit
te zetten en de hoogte van de schutting duidelijk aan te geven. Op het moment dat de lijn van de schutting
definitief uitgezet is, dient de opdrachtgever hier nog een akkoord voor te geven. Pas als er een
akkoord gegeven is door de opdrachtgever wordt de schutting op de gewenste plaats gezet. Mocht er
vervolgens schade ontstaan aan bv kabels of leidingen in de grond dan kunnen de schuttingbouwers hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij twijfel kunt u het beste een Klic melding doen.

Fundatie

De palen van de schutting worden ongeveer 70 centimeter diep onder het maaiveld geplaatst.
Het plaatsen van een schutting met betonvoet (betonmortel) is noodzakelijk wanneer er sprake is van hoge waterstand of als de aarde uit (natte) klei bestaat. Zorgt de opdrachtgever zelf voor betonmortel, dan wordt deze betonmortel kosteloos bij de palen toegevoegd tijdens het plaatsen van de schutting. Mocht de opdrachtgever het niet nodig vinden om beton te laten storten, ondanks het advies van de bouwploeg, dan vervalt de garantie op de montage. Indien de schutting begint of eindigt tegen het woonhuis, de schuur
of een andere bebouwing, dan kan het voorkomen dat er geen paal bij de bebouwing geplaatst word.
Dit is soms niet mogelijk door de fundering van de bebouwing waar de schutting aan grenst. Dit bekijken we altijd ter plekke en er is altijd een passende oplossing voor.

Garantie

In onderstaande tekst leest u meer over het garantiebeleid met betrekking tot de diverse producten.

Beton

Op alle CE gemarkeerde betonproducten wordt 20 jaar garantie gegeven tegen betonrot. Beton is een natuurproduct dat gemaakt wordt van een samenvoeging van zand, grind, cement, kleurstof en water.

U kunt te maken kunt krijgen met kleine luchtbellen in het product. De aanwezigheid van deze kleine luchtbellen valt niet onder de garantie van het beton. Ook de verkleuring van het beton valt niet onder de garantie.

Een andere klacht die niet meegenomen kan worden in de garantie van beton is het vormen van
kalk uitvloeiing. Bij beton kan cement namelijk een chemische reactie aangaan met water, waardoor
vrije kalk wordt gevormd. Deze kalk hecht zich aan het betonoppervlak als witte uitslag, ook wel
kalk uitvloeiing genoemd. Kalk uitvloeiing hoort bij de productie van beton en verdwijnt soms vanzelf
door weersomstandigheden waar het beton aan wordt blootgesteld. Omdat
kalk uitvloeiing een natuurlijk proces is, wordt deze klacht niet geaccepteerd onder garantie. Om te voorkomen dat u te maken krijgt met kalk uitvloeiing, kunt u de gehele schutting eenmalig schilderen met speciale betonverf of coating.

Indien u kiest voor een betonplaat met enkelzijdig motief betekend dit dat de schutting 1 mooie kant heeft. Aan de achterkant van deze betonplaten, “de lelijke kant”, kunnen oneffenheden en/of lichte beschadigingen zitten. Beschadigingen kleiner dan 7x7cm worden niet als klacht geaccepteerd bij enkelzijdige betonplaten.

De volgende klachten vallen onder de garantie van betonproducten:

– Het ontstaan van grove scheuren of gaten in de materialen groter dan 7cm.
– Het spontaan kapot knappen van het beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen of vandalisme.

– Betonrot.

Standaard worden de Combi betonpalen met sier bol geleverd, dit is afhankelijk van de aanwezige voorraad. Wilt u specifiek een vlakke kop of diamantkop op de palen, dan dient u dit tijdig aan te geven zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Hout

Op alle geïmpregneerde schuttingen wordt 10 jaar garantie gegeven, Douglas hout 5 jaar en op alle Bangkirai producten 20 jaar. Net zoals bij beton geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct
is. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het
ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. Bankirai heeft namelijk de eigenschap om te
bloeden en wat bruine vlekken achter te laten op onderliggend werk. Dit is soms na enkele maanden
weer verdwenen, maar kan niet voorkomen worden. Daarom valt deze klacht niet onder de garantie
van Bankirai producten. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd
gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van
tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier geen
garantie op gegeven.

Blokhut profiel schutting

Een blokhut profiel schutting bestaat uit gestapelde balken met een mes/groef profiel. Deze balken worden in de sponning van de betonpaal geschoven en worden daarna aangeklopt. Omdat het hout werkt door weersinvloeden kan het voorkomen dat er kieren ontstaan tussen deze blokhut profielen. Het hout werkt namelijk naar boven toe omdat daar de meeste ruimte is. Deze klacht valt niet onder de garantie.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

– Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.
– Productiefouten.
– Houtrot.

Montage garantie

Wij geven 1 jaar garantie op de montage.
De volgende klachten vallen onder de garantie van montage:

– Het niet in de afgesproken lijn of hoogte plaatsen van de schutting.
– Het niet waterpas (horizontaal en verticaal) plaatsen van de schutting.

Klachten waar geen garantie op wordt gegeven, zijn de volgende:

– Stormschade.
– Verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van
tevoren ingeschat kunnen worden, wordt hier geen garantie op gegeven.

Afwerking

Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van schuttingen en hier is ook de meterprijs van de schuttingen
op gebaseerd. Wij werken alleen de schutting af. Dit betekent dat u zelf de vrijgekomen grond rondom
de schutting af moet voeren evenals het restafval zoals stukken beton of hout die over zijn na het plaatsen van de schutting. Is er sprake van een probleem bij het plaatsen of afwerken van de schutting, dan dient dit altijd direct gemeld te worden. Het kan gebeuren dat er een onderdeel beschadigd is of niet juist is geleverd. In dat geval word het uiteraard op een andere dag nageleverd en/of gemonteerd. Als het geen gevaarlijke situatie betreft word dit niet als spoed gezien en zullen wij het product leveren als we op de route zitten van uw
woonplaats. Dit is afhankelijk van de planning en word altijd in overleg afgesproken.

Transport

Wij plaatsen schuttingen in Nederland, België en Duitsland en leveren schuttingen in heel Europa.
Afhankelijk van het land en de woonplaats waar de schutting geplaatst of geleverd moet worden
brengen wij transportkosten in rekening.
Indien de openbare weg verder dan 25 meter van het bouwterrein ligt dient dit altijd kenbaar gemaakt
te worden in de offerte aanvraag.
Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden, dient dit duidelijk van te voren aangegeven te worden.

Wilt u de schutting zelf plaatsen? Dan is dit tevens
mogelijk door uw benodigde materialen zelf op te halen. Het ophalen van materialen kan alleen
gedaan op afspraak, dus als u uw schutting zelf wil plaatsen en de materialen zelf wil ophalen dient u
dit van tevoren duidelijk aan te geven. Wilt u de schutting zelf plaatsen, maar toch de materialen thuis
bezorgd krijgen? Dan worden uw materialen geleverd en naast de vrachtwagen gelost.
Door (extreme) weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij niet op de afgesproken dag kunnen
plaatsen. Het later plaatsen van schuttingen of afleveren van materialen door welke reden dan ook
wordt niet onder de garantie gerekend. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Prijzen

U kunt de opdrachten tot 10 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. Indien u de opdracht korter dan 10 dagen voor aanvang werkzaamheden annuleert dan wordt er 10 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht (handelingskosten).

Particulieren betalingen kunnen vooraf per bankoverschrijving of contant bij oplevering voldaan worden.

De betalingstermijn voor bouwbedrijven bedraagt is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

Er kan een toeslag doorberekend worden voor schuttingen korter dan 20 meter (klein werk toeslag), dit staat dan altijd vermeld in de offerte en is dan doorberekend in de totaalprijs.

Alle offertes zijn minimaal tot 30 dagen na dagtekening geldig.

Uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Deze worden enkel gedeeld met onze collega’s en alleen gebruikt voor onze offertes en facturen.